Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

Vítajte na našej stránke

„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať.“

J. A. KOMENSKÝ

Pri výchove detí vyhľadávame najvhod- nejšiu príležitosť a najlepší spôsob vo všetkom, čo zdokonaľuje ich prirodzené predpoklady. Hra podporuje zdravie dieťaťa, vychováva jeho zmysly, zdokonaľuje pohyby, zručnosti.

Pri hre sa môžu najlepšie prejaviť záujmy, sklony aj špecifické schopnosti dieťaťa. Hra je prirodzenou súčasťou výchovy človeka v rodine i v materskej škole.