Za účelom zlepšovania kvality služieb využívame súbory Cookies. Pokračovaním prehliadania stránky súhlasíte s ich spracovaním. Pre viac informácií kliknite sem.
súhlasím
Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

O nás

Naša materská škola je trojtriedna a poskytuje celodennú starostlivosť. Škola je umiestnená v typizovanej budove s kapacitou 75 detí. Pri materskej škole je školská záhrada rozdelená na oddychovú zónu s pieskoviskom, preliezačkami, altánkom a dopravným ihriskom.

Pedagogický zbor

Riaditeľka Mš: Mgr. Beata Grešová
Učiteľky
1. trieda: Veronika Močarníková, triedna učiteľka Taňa Brinkeová
2. trieda: Triedna učiteľka Janka Kružliaková, Beata Grešová
3. trieda: Monika Pavlovová, triedna učiteľka Jana Brtáňová
Prevádzkoví zamestnanci
Vedúca ŠJ: Miriam Zárubová
Kuchárka: Marta Háčiková
Ekonomicko - administratívny
zamestnanec:
Alena Janičinová
Školníčka: Anna Salajová
Upratovačka: Eva Marková

Spolupráca MŠ


- s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Čs. brigády 2 v Liptovskom Mikuláši – Projekt Srdce na dlani
- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši - poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, napomáhanie vyváženému rozvoju všetkých stránok školskej pripravenosti v spolupráci so špeciálnym pedagógom, logopedická starostlivosť
- s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši - krúžok Oboznamovanie detí s cudzím jazykom angličtinou

Zoznamy detí


- školský rok 2018/2019