Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

Aktuality

NARIADENIE
23.03.2022

 NARIADENIE
o spádových materských školách v zriad‘ovatel‘skej působnosti mesta Liptovský
Mikuláš a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie pra nasledujúci školský rok

Dokument

Aktuality školský rok 2021/ 2022
06.10.2021

 Správu VVČ 2020/2021 nájdete v záložke Verejné obstarávanie