Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

Zverejňovanie zmlúv

Profil verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Materská škola Komenského 13
Sídlo: Komenského 13, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 420 66 298
DIČ: 202 273 17 22
Štatutárny zástupca: Mgr. Beata Grešová – riaditeľka MŠ
e-mail: mskomenskeho@centrum.sk
Telefón: 044/55 229 58